Bøgevej 1, Pindstrup, 8550 Ryomgård


Velkommen til Pindstrup Børnehus - Margrethe Børnehaven.

Margrethe Børnehaven er en kommunal integreret institution i Syddjurs Kommune. Pr. 1. januar 2019 er Margrethe Børnehaven organiseret sammen med Pindstrup Skolen og har fået nyt navn: Pindstrup Børnehus.

Der vil fremover være en fælles bestyrelse for hele organisationen. Der er nyvalg til bestyrelsen på forældremødet i april.

En børnehave for alle børn

En børnehave skal være for børnene. Det mener vi i Pindstrup Børnehus, hvor vi lægger vægt på at sætte det enkelte barn i centrum - og samtidig have respekt for fællesskabet.

Pindstrup Børnehus består af to specialgrupper for psykisk og/ eller fysisk handicappede børn, en skovgruppeen vuggestue gruppe og en børnehavegruppe


Vi har fokus på

 motorik, inkluderende miljøer 

og selvledelse
Kontakt     
Der kan ringes eller sende mail direkte til den enkelte stue eller afdeling
Der kan bruges SMS


Hjortestuen  23746916
 Hfsm@syddjurs.dk
Rævestuen  23747038 pgj@syddjurs.dk
Krudtuglerne  23747801
ldmm@syddjurs.dk
Grævlingshuset  23743524
mol@syddjurs.dk
___________________

Leder

Gitte Voetmann Johansen tlf: 87535820

gvjo@syddjurs.dk